فارسی

 

“رسالت یک انسان برای بدست آوردن آزادی در صف ایستادن نیست، بلکه برهم زدن صف است”

                                                                                                               چه گوارا

دعوت نامه ای از سوی پناهجویان برای تک تک پناهجویانی که صدای ما را می شنوند.

این دعوت نامه از طرف کسانی است که با دیدن مرگ تدریجی پناهجو در شرایط پناهندگی، دگرگونی هویت انسانی او، حاکمیت قوانین غیرانسانی بر زندگیش و زندگی در لایه های زیرین اجتماعی بر آن شدند تا به خیابان بیایند و تمام بی عدالتی ها و رفتارهای غیرانسانی را در قالب اعتراضی خیابانی و آشکار در چهارچوب خواسته هایی همچون برکندن هایم های پناهندگی، برداشتن قانون محدودیت تردد، حذف قانون دیپورت پناهنده و ایجاد شرایط زندگی انسانی برای تمام پناهندگان فریاد بزنند.

این دعوت نامه برای شماست، برای شمایی که در این شرایط زندگی می کنید، شمایی که آنرا همچون ما لمس می کنید و ضرورت مبارزه برای تغییر آن را در میابید.

اکنون پنج ماه از آغاز این جنبش اعتراضی می گذرد و با انتشار آن به شهرهای مختلف آلمان، ضمن بلندتر شدن صدایمان و آگاهی و آمادگی جامعه رسانه ای و مردمی آلمان و پناهجویان قدمی بزرگ تر و فراگیرتر برداشته خواهد شد.

در این راستا تمام پناهجویان سراسر آلمان که به شرایط زندگی حاکم معترضند در حرکتی هماهنگ و برنامه ریزی شده توسط پناهجویان و بدون دخالت هیچ نهاد و حزبی به صورت همزمان در تاریخ 8 سپتامبر 2012 حرکت خود را به سمت برلین، مقصدی که شاهرگ رسانه ای آلمان و مکان تصمیم گیری در مورد قوانین حاکم بر زندگی ماست، آغاز خواهند کرد.

این حرکت در جنوب آلمان از شهر ورتسبورگ آغاز خواهد شد و در دو مسیر سواره و پیاده به سوی برلین ادامه خواهد یافت. مسیر سواره که قسمت غربی و شمالی آلمان را پوشش می دهد بلندتر بوده و این امکان را فراهم می سازد تا شما که در شهرهای غربی و شمالی ساکن هستید به ما بپیوندید تا در نهایت در هر دو گروه به صورت همزمان در برلین بار دیگر به یکدیگر بپیوندند.

امید ما بر آن است تا با پیوستن شما، ضمن بلندتر شدن صدایمان و حضور در برلین، در نزدیکترین فاصله ممکن به مخاطب فریاد اعتراضمان، بار دیگر خواسته های انسانی خود را چنان طلب کنیم که تاریخ آلمان از ضرورتِ یافتنِ رعایت انسان در سال 2012 سخن بگوید:

لغو قانون غیرقابل قبول دیپورت برای انسانی که برای یافتن آزادی و امنیت کشورش را ترک کرده است

لغو محدوده تردد پناهجو

برچیدن هایم های پناهندگی

ما منتظر شما هستیم تا برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و همبستگی خود را در حرکتی که توسط پناهجو و برای پناهجو و زندگی بهتر است اعلام کنید. ما باید درکنار یکدیگر مبارزه کنیم، در کنار یکدیگر بجنگیم و طعم زندگی بهتر را زمانی که خودمان آن را ساخته ایم بچشیم.

انسان را می توان حبس کرد اما ذهن او همچنان می تواند دشت های آزاد را بیابد.

ارتباط کلی (فارسی، انگلیسی، کردی، فرانسوی، ترکی) تماس :
Email: strike.regensburg@gmail.com

فارسی
Mohammad Kalali
Tel. : 017671080087

Omid Moradian
Email: moradian_o@yahoo.com
Tel. : 015233706273

Houmer Hedayatzadeh
Email:houmer_1987@yahoo.com
Tel. : 015110990788

انگلیسی
Houmer Hedayatzadeh
Email:houmer_1987@yahoo.com
Tel.: 015110990788

Ashkan Khorasani
Email:Ashkan.Khorasani@gmail.com
Tel: 017679837911

ترکی
Arash Doost
Email:cheislive@gmail.com
Tel:017669381085

کردی
Omid Moradian
Email: moradian_o@yahoo.com
Tel.: 015233706273


کمیته هماهنگی اعتصابات پناهجویان در کشور آلمان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s