اولین بیانیه مستقل گروه پیاده روی پروتست مارش تا برلین

ابتدا نادیده ات می گیرند، بعد به تو می خندند، سپس با تو می جنگند و در نهایت تو پیروز می شوی.
اعتراضاتی که طی 6 ماه گذشته در سرتاسر آلمان رشد کرده است، روز شنبه وارد فاز بعدی خود شد. در این مرحله تمامی پناهجویان و حامیان مبارز بر علیه قوانین حاکم بر زندگی پناهجویان در حرکتی هماهنگ و برنامه ریزی شده با پیوستن به یکدیگر در شهر ورتسبورگ پیاده روی اعتراضی خود را به سمت برلین آغاز کرده و پس از برگزاری تظاهراتی با حضور بیش از 450 نفر در ورتسبورگ برگزار شد و نزدیک به 60 نفر گام به گام در کنار یکدیگر با شکستن بندهای رزیدنس فلیشت بار دیگر نشان می دهند که انسان بند را نمی پذیرد و می تواند در کنار دیگران اجتماع امن و آرام را تجربه کند و حتی برای بهبود آن بجنگد.
این مسیر طولانی و دشوار نیازمند عزمی راسخ و تلاشی پایان ناپذیر است برای تغییری که امروز اطمینان داریم باید رخ دهد و پناهندگان و همراهان در هرگام خود به خوبی آن را به نمایش می گذارند. عزم تغییر، عزم مبارزه و عزم پیروزی.
تیم پیاده روی پروتست مارش پناهندگان تا برلین، شواین فورت 9.9.2012

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s